Emeritus
Emeritus易睿拓思已经与沃顿商学院、剑桥大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、中国人民大学、香港科技大学等50多所大学展开合作推出在线高管课程,帮助学员升级职场竞争力,扩大人脉圈。Emeritus希望培养领军人才赋能企业,服务于中国经济的数字化转型。